Reģistrēšanās

Dalībniekiem kas ir saņēmuši starta numurus, nav jāpiesakās.