Nolikums

“Rīgas tiltu skrējiens 2019”

NOLIKUMS

MĒRĶI

Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un kustību prieku iedzīvotāju vidū. Norādīt, ka skriešana ir vispieejamākais sporta veids, ar kuru var nodarboties jebkurš pat Rīgas pilsētas centrā, netraucējot pilsētas ikdienas dzīvi.

Atbalstīt vairāk regulāru iesaistīšanos skriešanas aktivitātēs, nekoncentrējoties uz distances veikšanas ātrumu, uzdrīkstēšanos sākt nodarboties ar skriešanu, socializēšanos ar citiem šī veselīgā hobija pārstāvjiem. Galvenais pasākuma uzdevums – 11 seriāla posmos kopsummā noskriet 100 km pieaugušajiem, piedaloties vismaz 8 posmos. Katra posma distances garums  ap 10 km.  Bērniem (līdz 14 g. vecumam), skrienot īsāku distanci piedaloties vismaz 8 posmos noskriet vismaz 10km.

ORGANIZATORI

“Rīgas tiltu skrējiens 2019” skriešanas seriālu organizē Biedrība „Sporta klubs “SportLat”” Reģ. Nr. 40008107277, sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Sacensību direktors: Aleksandrs Trofimovs 22328023

DISTANCES

  • Starta – finiša zona izvietota Rīgā, Lucavsalā. Ir izveidotas 2 distances – Akmens tilta aplis un jauniešu Lucavsalas aplis.
  • Lucavsalas aplis ir 1 km garš, jebkurš jaunietis var izvelēties sev vēlamo distanci, vienu, divus, trīs vai četrus apļus.

DALĪBNIEKI UN VECUMA GRUPAS

 • Lucavsalas aplī var piedalīties jaunieši, kas dzimuši 2005. gadā un jaunāki. Jauniešiem kas dzimuši 2009. gadā un jaunāki, drošības apsvērumu dēļ distance jāveic pieaugušā pavadībā. Jauniešiem distance jāveic saviem spēkiem, nevis izmantojot kādu palīgierīci, piem. bērnu ratiņus, skrejriteni, velosipēdu utt..
 • Akmens tilta aplī var piedalīties dalībnieki, kuri dzimuši 2004. gadā un vecāki.
 • Dalībnieks vai viņu pavadošā persona uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to ar savu parakstu, saņemot dalībnieka numuru. Skriešanas seriāla organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.
 • Skriešanas seriāla starta/finiša vietā dalībniekiem tiek nodrošināta pirmā medicīniskā palīdzība.

SKRĒJIENA LAIKS UN VIETA

Skrējiens tiek organizēts otrdienu pēcpusdienās/vakaros (trases atvērtas startam no plkst. 1630 -1900) ar starta – finiša zonu Lucavsalā:

 

 

 1. posms – 16.04.
 2. posms – 23.04.
 3. posms – 07.05.
 4. posms – 14.05.
 5. posms – 21.05.
 6. posms – 28.05.
 7. posms – 27.08.
 8. posms – 03.09.
 9. posms – 10.09.
 10. posms – 24.09.
 11. posms – 01.10.

REĢISTRĀCIJA

  • Dalībnieku reģistrācija tiek veikta pirms katra posma mājas lapā tiltuskrejiens.lv, kā arī sacensību starta–finiša zonā pirms distances veikšanas no plkst. 1600–1900.
  • Katram dalībniekam tiek nodrošināts starta numurs, kurš tiek izsniegts uz visu sezonu, pirmā medicīniskā palīdzība skrējiena norises vietā, trases marķējums un tiesnešu darbs, dzirdināšana starta-finiša zonā.
  • Dalība pasākumā ir bez maksas.

 

SKRĒJIENA NORISE

 • Dalībnieks, ierodoties sacensību centrā, veic reģistrāciju skrējienam. Numura lietošana ir obligāta! Tālāk dalībnieks dodas uz starta vietu brīvi izvēlētā laikā. Dalībnieki distancē dodas grupās, kas nav lielākas par 10 dalībniekiem, lai nebūtu drūzmēšanās, starta tiesnesim ir tiesības aizturēt katra nākamā dalībnieka došanos trasē līdz 30 sekundēm.
 • Distanci dalībnieks pabeidz, atzīmējoties pie finiša tiesneša.
 • Sacensības notiek bez laika kontroles.
 • Skriešanas seriāla trases ir marķēta ar A4 formāta informatīvajām norādēm, kurās ietverts skrējiena logo.
 • Skrējiens notiek tikai pa gājēju pārvietošanās vietām un gājēju kustība no skrējiena organizatoru puses netiek ierobežota. Skriešanas seriāla dalībniekiem gājēji ir jārespektē un jādara viss iespējamais, lai netraucētu tiem brīvi pārvietoties, nepieciešamības gadījumā būtiski samazinot skriešanas ātrumu vai pat apstājoties.
 • Trasē ir dažas vietas ar automašīnu iebrauktuvēm un izbrauktuvēm no iekšējām teritorijām, ka arī gājēju pārejas. Šajās vietās jābūt  īpaši uzmanīgiem!
 • Dzirdināšanas punkti trasē nav paredzēti.
 • Dalībnieka izstāšanās gadījumā skrējiena organizatori nenodrošina dalībnieku nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto gājēju vai citu skrējiena dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem pa tālr. 22328023.
 • Starts tiek atvērts no plkst.1630. Finišs tiek aizvērts 2000.

 

APBALVOŠANA 

Visiem skriešanas seriāla dalībniekiem, kas būs veikuši vismaz 100 km, tiks pasniegtas īpašās piemiņas medaļas un apliecinājums. Kopējais kilometru skaits, kas jāveic 11 posmos – 100 km, bet 2 posmos, (pēc dalībnieka izvēles) ir iespēja skriet 20 km, pārējos posmos nemainīgi – 10 km distance. Visiem 2005. gada dzimušiem un jaunākiem jauniešiem, kas būs veikuši vismaz 8 posmus un noskrējuši vismaz 10 km, tiks pasniegtas īpašās piemiņas medaļas un apliecinājums. Apbalvošana notiks svinīgos apstākļos (datums, vieta un laiks tiks izziņoti papildus).

Visi seriāla dalībnieki, kuri vairs nevar sasniegt 100 km, bet sākot ar 27. augustu būs veikuši vismaz 50 kilometrus saņems mazāka izmēra medaļas un apliecinājumu par veiktajiem 50 kilometriem.

NOTEIKUMI

 • Dalībniekam izdotais numurs jānovieto virs sporta apģērba. Tas tiek izsniegts uz visiem 11 skriešanas seriāla posmiem, tāpēc to nedrīkst bojāt – nolocīt, aizkrāsot utt.
 • Skriešanas seriāla dalībnieku distancē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, skrituļslidām, skrejriteņiem vai tml. mehāniskām ierīcēm vai transportlīdzekļiem.
 • Dalībniekus lūdzam nepiesārņot trotuārus, ielas un ar cieņu izturēties pret gājējiem.
 • Dalībniekam obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi un jābūt īpaši uzmanīgam vietās, kur iespējama autotransporta iebraukšana – izbraukšana no iekšējām teritorijām.
 • Dalībnieks nedrīkst lietot vieglatlētikas naglu apavus, lai nebojātu trotuāru segumu. Dalībnieks ar naglu apaviem netiks pielaists pie starta.
 • Ja kādam no dalībniekiem distancē gadījusies neparedzēta problēma, tuvāk skrienošo dalībnieku pienākums ir palīdzēt cietušajam un informēt organizatorus pa tālr. 22328023.
 • Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus skriešanas seriāla nolikumā. Par to tiks ziņots organizatoru saziņas kanālos –mājas lapā www.tiltuskrejiens.lv, sociālajos tīklos, e-pastos skriešanas seriāla dalībniekiem, norādot izmaiņu būtību. Organizatori nav atbildīgi par to, ja dalībnieks nav iepazinies ar nolikumu.
 • Pasākuma centrā blakus reģistratūras teltij tiek nodrošināta bezmaksas mantu glabātuve.
 • Savus priekšlikumus un ieteikumus, kā arī radušās neskaidrības risināt ar pasākuma organizatoriem, sūtot attiecīgo info uz e-pastu sportlat@sportlat.lvvai zvanot pa tālr. 22328023.

 

DATU APSTRĀDE

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto        sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Sportlat ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

Piesakoties sacensībām katrs dalībnieks savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz epastu: sportlat@sportlat.lv.

Visos posmos var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. Tāpat organizatoriem ir tiesības piedāvāt dalībniekiem iespēju lejuplādēt foto un video.